In Situ Generation of Bifunctional Fe-Doped MoS2 Nanocanopies for Efficient Electrocatalytic Water Splitting

Jiang Yan Xue, Fei Long Li, Zhong Yin Zhao, Cong Li, Chun Yan Ni, Hong Wei Gu, David James Young, Jian Ping Lang

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'In Situ Generation of Bifunctional Fe-Doped MoS2 Nanocanopies for Efficient Electrocatalytic Water Splitting'. Together they form a unique fingerprint.

    Material Science

    Chemistry