Trends and disease burden of enteric fever in Guangxi province, China, 1994-2004

Bai-Qing Dong, Jin Yang, Xuan-Yi Wang, Jian Gong, Lorenz Von Seidlein, Ming-Liu Wang, Mei Lin, He-Zhuang Liao, R Ochiai, Zhi-Yi Xu, Luis Jordar, John D Clemens

  Research output: Contribution to journalArticle

  Original languageEnglish
  Pages (from-to)689-696
  Number of pages8
  JournalBulletin of the World Health Organization
  Volume88
  Issue number9
  Publication statusPublished - 2010

  Cite this

  Dong, B-Q., Yang, J., Wang, X-Y., Gong, J., Von Seidlein, L., Wang, M-L., Lin, M., Liao, H-Z., Ochiai, R., Xu, Z-Y., Jordar, L., & Clemens, J. D. (2010). Trends and disease burden of enteric fever in Guangxi province, China, 1994-2004. Bulletin of the World Health Organization, 88(9), 689-696.