Using multi-focus group method as an effective tool for eliciting business system requirements: Verified by a case study

Robert M.X. Wu, Yongwen Wang, Niusha Shafiabady, Huan Zhang, Wanjun Yan, Jinwen Gou, Yong Shi, Bao Liu, Ergun Gide, Changlong Kang, Zhongwu Zhang, Bo Shen, Xiaoquan Li, Jianfeng Fan, Xiangqian He, Jeffrey Soar, Haijun Zhao, Lei Sun, Wenying Huo, Ya Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)
75 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Using multi-focus group method as an effective tool for eliciting business system requirements: Verified by a case study'. Together they form a unique fingerprint.

Computer Science